Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

OPG Rendulić - Modruš - Lika

Domaći lički proizvoci, brašno od pira, češnjak, krumpir , stare sorte graha

EKO OPG - Kako?

EKO OPG - Kako? Post New Entry

Podijelimo znanja kako ne bismo bili usamljeni u svojim nastojanjima...

Pretpostavimo da imate svoje poljoprivredno zemljište u posjedu. Naslijedili ste ga, kupili, uzeli u zakup... Odlučili ste pokrenuti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju i "počastiti" prijatelje i poznanike s domaćim proizvodima.

Pokušat ćemo Vam olakšati pretragu informacija te smanjiti prešetavanje od vrata do vrata na minimum prenošenjem našeg iskustva

Ovdje nećemo govoriti o načinu opremanja Vašeg OPG-a (nabava strojeva, organizacija gospodarskih zgrada, itd...) te odabiru vrste proizvodnje (povrćarstvo, ratarstvo, sirarstvo, stočarstvo...), već ćemo pokušati pojasniti postupak "legalizacije" proizvodnje na Vašem OPG-u ukoliko ste se odlučili za ekološku proizvodnju povrća i brašna te pečenje kolača i kruha kao dodatnu samostalnu djelatnost (dakle uz osnovni posao).

Ostale su vrste proizvodnje, što se tiče zakonske regulative, slične u većini koraka...

Koraci izgledaju ovako:

Prijaviti OPG

  • Upis i kategorizacija parcla u ARKOD
  • Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a
  • Otvoriti žiro račun -ovo nećemo posebno pojašnjavati
  • Porezna prijava OPG-a (paušal ili vođenje knjiga)

Registracija objekata za preradu hrane

Prijava za kontrolni nadzor (eko upisnik)

Prijava u upisnik trgovaca voćem i povrćem

Udovoljavanje mjerama fiskalizacije

Nakon što ste odradili sve ovo gore navedeno, možete krenuti u Marketing svoje buduće proizvodnje (pogledajte kategoriju Marketing-dodat ćemo je naknadno...)

 


view:  full / summary

Registracija mlina (vodenice)

Posted by squimado on March 30, 2013 at 6:10 AM Comments comments (3977)

Tijekom naših nastojanja da registriramo svoju vodenicu kako bismo naše brašno mogli legalno prodavati na internetu, u trgovinama, restoranima...došlo je i do malih izmjena zakona o stavljanju brašna na tržište tako da je proces dosta pojadnostavljen za nas male proizvođače - dakle to je dobra vijest :)

Loša vijest je da nije regulirano zakonom koje uvjete mora ispunjavati tradicionalna vodenica te je na sanitarnoj inspekciji slobodna volja da odluči da li će progledati kroz prste i malo olabaviti zahtjeve za udovoljavanjem HACCP-a ili ne kada su u pitanju tradcionalni objekti (vodenice).

Za sve informacije na području Ogulina obratite se gospođi Miri Zrnić - sanitarna inspektorica (vrlo susretljiva i voljna pomoći savjetom).

No krenimo redom.

Registracija objekata

Uputa za postupak evidencije subjekata koji obavljaju djelatnost s hranom

Svi subjekti koju posluju s hranom ne životinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o hrani u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti registraciju svih svojih objekata sukladno Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 125/08, 55/09 i 130/10).

Ministarstvo zdravlja izdaje Rješenje o registraciji objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz Upisnika registriranih objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev. (rješenje se donosi za cca 3 tjedna)

Uputa za postupak registracije objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom

Za postupak registracije objekta potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije:

1. Ispunjen obrazac prijave za registraciju elektronskim putem* (aplikaciji se pristupa putem adrese http://upisnik.mzss.hr  -radi samo u Internet Exploreru) - isprintati poruku zaprimljenu e-mailom od Ministarstva zdravlja koja potvrđuje da je zahtjev za ragistraciju objekta zaprimljen ILI Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju objekta Obrazac zahtjeva za registraciju objekta 53,50 kB

2. Preslik rješenja/izvoda iz sudskog registra, obrtničkog registra odnosno Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

3. 50,00 kn državne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu

4. Preslik uplate za pokriće troškova postupka registracije

5. Preslik rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06,52/08, 43/09, 88/10 i 50/12) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)“ - dakle za mlin (vodenicu) nije potrebno

 

Troškovi postupka registracije

Visina naknade koju uplaćuje subjekt koji obavlja poslovanje s hranom za pokrivanje troškova postupka registracije iznosi 70,00 kn za izdavanje rješenja o registraciji i izdavanje ovjerenog izvatka iz Upisnika registriranih objekata. Ukoliko subjekt ima više objekata visina naknade za izdavanje rješenja i izvoda o registraciji za svaki idući objekt iznosi 30,00 kn.

Iznos naknade uplaćuje se na: broj žiro računa 1001005-1863000160 model 62 poziv na broj 7005-47107-100935 svrhu uplate troškovi registracije objekta

Dokumentaciju (Točke 1.,2.,3. i 4.) poslati poštom ili neposredno predati ovisno o lokaciji objekta nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi:

 

PJ-ODJEL ZA SREDIŠNJU HRVATSKU (Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija)

Ispostava Sisak, Sisak, A.K.Sancinskog 26, tel. 044/718 222
Ispostava Karlovac, Karlovac, Vranycanijeva 4, tel. 047/600 284 - (vrata lijevo u prizemlju)
Ispostava Krapina, Krapina Frane Galovića bb, tel. 049/300 515

PJ- ODJEL ZA SJEVEROZAPADNU HRVATSKU (Koprivničko-križevačka županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Međimurska županija, Varaždinska županija i Virovitičko-podravska županija)

Ispostava Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, tel. 040/374-066
Ispostava Varaždin, Varaždin, Stanka Vraza 4, tel. 042/300-681
Ispostava Koprivnica, Koprivnica, Antuna Nemčića 5, tel 048/ 658-123

PJ-ODJEL ZA ISTOČNU HRVATSKU (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija)

Ispostava Osijek, Osijek, Trg Lava Mirskog 1, tel. 031/202-077
Ispostava Slaonski Brod, Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1, tel. 035/216-159

PJ-ODJEL ZA ISTRU I PRIMORJE (Primorsko-goranska županija, Istarska županija)

Ispostava Rijeka, Rijeka, Riva 10 tel. 051/354-122
Ispostava Pula, Pula, Mletačka 12, tel. 052/223-147

PJ-ODJEL ZA SJEVERNU DALMACIJU (Zadarska, Šibensko-kninska i Ličko-senjska županija)

Ispostava Zadar
Za slanje poštom: Zadar, Ivana Mažuranić bb, tel. 023/312-180
Za predaju u ispostavi: Zadar, Narodni trg 1, soba - 91/3.kat, tel. 023/312-180
Šibenik, Trg Pavla Šubića I br. 2 , soba 63/3.kat, tel. 022/244-291

PJ- ODJEL ZA JUŽNU DALMACIJU (Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija)

Ispostava Split, Split, Prilaz braće Kaliterne 10, tel. 021/490-034

ODJEL ZA GRAD ZAGREB

Zagreb, Ksaver 200a, tel. 01/4698-468

HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point

= analiza opasnosti i kontrola kritičnih točaka

= sustav samokontrole za osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane

Niže su informacije o materijalima za podove i zidove za objekte za preradu hrane (sirane, ali i ostale objekte):

Cromos – Vjekoslav Bogodi, 091 477 72 36
Boja – za prehrambenu ind.- atest
-premaz na pločice (Gligora) 10 – 15 ºC temp.
- pod za hladnjače (100 m² = 4.000,00 kn)
- vodootporni knauf na ciglu – za plahon i zid

 

 

Masa za sirane
Industrijski podovi- epoksi masa
Firma FAK Andrej, 098 180 296; 098 249 859; 412 – 306
Firma KEMOSAN; 655-360; 615-722

 


Oporezivanje djelatnosti OPG-a

Posted by squimado on March 25, 2013 at 9:15 AM Comments comments (277)

Kao uvod ćemo navesti samo najbitnije činjenice iz zakona  kako biste znali koje poreze i obvezne doprinose morate plaćati.

Što se u poreznom smislu smatra djelatnošću poljoprivrede i šumarstva?

Korištenje prirodnih bogatstava zemlje, te prodaja i razmjeni proizvoda što su dobiveni

od tih djelatnosti u neprerađenom stanju.

Koje se poreze obračunava i plaća po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede

i šumarstva?

1. Porez na dohodak

VAŽNA NAPOMENA: Od 1. siječnja 2013. godine dohodak od poljoprivrede i

šumarstva utvrđuje se kao razlika između primitaka i izdataka na osnovi podataka

iz propisanih poslovnih knjiga :

a) ako je vrijednost ukupnih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u

prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 230.000,00 kn (obveznici PDV-a),

b) ako je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja

djelatnosti poljoprivrede i šumarstva veći od 80.500,00 kn, odnosno 35%

iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a,

c) iako se ostvaruju poticaji na način i pod uvjetima što su propisani Zakonom

o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,

d) iako se osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva dragovoljno

upiše u registar obveznika poreza na dohodak.

 

Od 1. siječnja 2013. godine dohodak od djelatnosti poljoprivrede i

šumarstva može se paušalno oporezivati ako porezni obveznik ispunjava sve ove

uvjete:

a) nije obveznik PDV-a (vrijednost ukupnih oporezivih isporuka dobara i obavljenih

usluga u prethodnoj kalendarskoj godini manja je od 230.000,00 kuna),

b) u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti

poljoprivrede i šumarstva nije veći od 149.500,00 kn, odnosno 65%

iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a,

c) nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona,

d) ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine.

Iznimno, obavljanjem djelatnosti trgovine ne smatra se djelatnost fizičkih osoba koje su

 

registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, a svoje proizvode prodaju na tržištu.

Od 1. siječnja 2013. godine poreznim obveznicima se godišnji dohodak od samostalne

djelatnosti može paušalno oporezivati iako samostalnu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu.

Kako se utvrđuje godišnji paušalni dohodak?

Rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, a koje je na snazi do donošenja novog rješenja.

Godišnji paušalni dohodak za samostalnu djelatnost utvrđuje se u svoti od 12.750,00 kuna, i to kao razlika između primitaka od 85.000,00 kuna i porezno priznatih izdataka u visini 85%. 

To je ujedno i godišnja porezna osnovica za utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza.

Od 1. siječnja 2013. godine godišnji paušalni dohodak se određuje ovako (primjer):

Ukupni primici Od 0,00 – 85.000,00 kn

Godišnja porezna osnovica 12.750,00 kn

Godišnji paušalni porez na dohodak 1.530,00 kn

Mjesečni paušalni porez na dohodak  127,50 kn


2. Porez na dobit

Prema odredbama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju obveznici poreza na

dohodak ili poreza na dobit po osnovi obavljanja djelatnosti poljoprivrede su fizičke osobe

koje su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarile više od 48.000,00 kuna primitaka od

izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, a u tekućoj godini podnose zahtjev za

izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja.

3. Prirez porezu na dohodak

- obračunava se i plaća kad je prirez propisan gradskom

ili općinskom odlukom u gradu ili općini prebivališta ili uobičajenog boravišta obveznika

poreza na dohodak. (detaljnije provjerite u linku na brošuru porezne uprave u nastavku teksta)

4. Porez na dodanu vrijednost (PDV)

- obračunava i plaća osoba koja obavlja djelatnost

poljoprivrede i šumarstva:

a)  (od 1. siječnja 2013. godine) ako su ukupne

godišnje oporezive isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini bile veće od

230.000,00 kuna,

b) ako se prijavi u sustav PDV-a, iako su  (od 1. siječnja 2013.

godine) ukupne godišnje oporezive isporuke u prethodnoj kalendarskoj

godini bile manje od 230.000,00 kuna.

Je li propisana obveza obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa?

Obveza plaćanja doprinosa propisana je za osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost

poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje, a upisane su u upisnik poljoprivrednih

gospodarstava u svojstvu nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva.

Ta je obveza propisana i za osobe koje tu djelatnost obavljaju uz radni odnos, a osigurane

su po osnovi radnog odnosa.


Što moraju sadržavati računi što ih izdaju porezni obveznici koji nisu u sustavu

PDV-a?

Ti računi moraju obvezno sadržavati podatke o izdavatelju računa (naziv radnje, ime i

prezime vlasnika ili nositelja zajedničke djelatnosti, osobni identifikacijski broj, adresu

prebivališta ili uobičajenog boravišta), podatke o poslovnoj jedinici ako je promet

obavljen preko poslovne jedinice, nadnevak izdavanja računa, broj računa, naziv robe

ili usluge, jediničnu cijenu i ukupni iznos računa, a ispostavlja se najmanje u dva primjerka

– jedan se uručuje kupcu, a drugi služi izdavatelju kao isprava za knjiženje u

poslovnim knjigama.

Obvezni doprinosi

Osoba koja djelatnostpoljoprivrede obavlja kao drugu djelatnost i osigurana je po osnovi radnog odnosa, a od djelatnosti poljoprivrede dohodak se utvrđuje u paušalnoj svoti:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – 20%

2. doprinos za zdravstveno osiguranje – 13%

Osnovica:

umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,4 (za 2012. godinu je 3.102,40 kn)

AKTUALNA BROŠURA POREZNE UPRAVE - OPOREZIVANJE DJELATNOSTI OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Registracija OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 7:35 PM Comments comments (1)

Upisnik OPG-a

Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je registar hrvatskih poljoprivrednika uveden 2002. godine, s ciljem uspostave reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda. On propisuje način i uvjete vezane uz upis u Upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi.

 

Upis u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u Uredima državne uprave u županijama tj. upravnom tijelu Grada Zagreba.

Podaci se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za potrebe vođenja statistike.

 

Upis je prvi korak za ostvarivanje državne potpore, a zahtjev za upis ili za prijavu promjena podnosi se Uredu državne uprave na propisanom obrascu uz upravnu pristojbu i potrebnu dokumentaciju.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu.


POTREBNI DOKUMENTI:

Upis obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva vrši se u uredu za poljoprivredu – ovisno o PREBIVALIŠTU sa osobne iskaznice nositelja OPG-a.

 

Od dokumentacije je potrebno priložiti slijedeće:

 

1. Preslike osobnih iskaznica nositelja i članova OPG-a

2. Presliku žiro računa iz poslovne banke

3. Posjedovni list iz katastra za zemlju i posjed za koji je vezan posao, koji će se obavljati u sklopu OPG-a (70,00 kn) …ILI… Gruntovni izvadak iz gruntovnice (20,00 kn)

4. Obrazac UPISNIK (kupuje se u Narodnim novinama) – u sklopu UPISNIKA se nalazi IZJAVA O NOSITELJU, a koju je potrebno ovjeriti (potpisati) od strane nositelja i svih članova gospodarstva i to samo u slučaju da gospodarstvo ima članove

5. Biljezi u iznosu od 70,00 kn

ZAKONODAVSTVO I KORISNI LINKOVI

 

PRAVILNIK O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

POJAŠNJENJE I ODREĐIVANJE PROIZVODNE JEDINICE (Pj)

ARKOD (EVIDENCIJA ZEMLJIŠNIH PARCELA)

ZAKON O POLJOPRIVREDI

 

Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 6:15 PM Comments comments (103)

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima objavljen je u Narodnim novinama br. 20/13., stupio je na snagu 28. veljače 2013.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. Prema ovom Pravilniku na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:

1. Izravna prodaja,

2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,

3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,

4. Turizam na OPG-u,

5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,

6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,

7. Usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,

8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,

9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

Izravnom prodajom može se obavljati na sljedeće načine:

1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),

8. prodaja putem automata,

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

POTREBNI DOKUMENTI:

 

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

 

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom), - ovdje je još nejasno gdje i kako proći MLINARSKI (vodeničarski) TEČAJ

 

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

 

a. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom; - o ovome ćemo pisati u posebnom odlomku

 

b. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

 

c. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

 

d. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Upis se obavlja u Agenciji za plaćanja u Karlovcu.

Za detalje provjerite:  PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OPG-u - napominjemo pogledati članak 9.


Naravno da kao i u svakom zakonu postoje određene kontradiktornosti, no to je dio koji još razjašnjavamo s poljoprivrednom savjetodavnom službom i Agencijom za plaćanja.
Ovdje možemo istaknuti gospođu Višnju Magdić iz Poljop. savjetodavne službe Slunj kao osobu od povjerenja i uistinu spremnu pomoći.


EKO OPG - kako poceti?

Posted by squimado on March 24, 2013 at 3:40 AM Comments comments (16)

Pretpostavimo da imate svoje poljoprivredno zemljište u posjedu. Naslijedili ste ga, kupili, uzeli u zakup... Odlučili ste pokrenuti vlastitu poljoprivrednu proizvodnju i "počastiti" prijatelje i poznanike s domaćim proizvodima.
Pokušat ćemo Vam olakšati pretragu informacija te smanjiti prešetavanje od vrata do vrata na minimum prenošenjem našeg iskustva :)
Ovdje nećemo govoriti o načinu opremanja Vašeg OPG-a (nabava strojeva, organizacija gospodarskih zgrada, itd...) te odabiru vrste proizvodnje (povrćarstvo, ratarstvo, sirarstvo, stočarstvo...), već ćemo pokušati pojasniti postupak "legalizacije" proizvodnje na Vašem OPG-u ukoliko ste se odlučili za ekološku proizvodnju povrća i brašna te pečenje kolača i kruha kao dodatnu samostalnu djelatnost (dakle uz osnovni posao).

Ostale su vrste proizvodnje, što se tiče zakonske regulative, slične u većini koraka...

Koraci  izgledaju ovako:

 

Prijaviti OPG

  •     Upis i kategorizacija parcla u ARKOD
  •     Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a
  •     Otvoriti žiro račun -ovo nećemo posebno pojašnjavati ;)
  •     Porezna prijava OPG-a (paušal ili vođenje knjiga)

Registracija objekata za preradu hrane
Prijava za kontrolni nadzor (eko upisnik)
Prijava u upisnik trgovaca voćem i povrćem
Udovoljavanje mjerama fiskalizacije

 

Nakon što ste odradili sve ovo gore navedeno, možete krenuti u Marketing svoje buduće proizvodnje (pogledajte kategoriju Marketing)

 


Rss_feed