EKO OPG - Kako? Post New Entry

Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 6:15 PM

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima objavljen je u Narodnim novinama br. 20/13., stupio je na snagu 28. veljače 2013.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. Prema ovom Pravilniku na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:

1. Izravna prodaja,

2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,

3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,

4. Turizam na OPG-u,

5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,

6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,

7. Usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,

8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,

9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

Izravnom prodajom može se obavljati na sljedeće načine:

1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),

8. prodaja putem automata,

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

POTREBNI DOKUMENTI:

 

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

 

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom), - ovdje je još nejasno gdje i kako proći MLINARSKI (vodeničarski) TEČAJ

 

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

 

a. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom; - o ovome ćemo pisati u posebnom odlomku

 

b. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

 

c. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

 

d. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Upis se obavlja u Agenciji za plaćanja u Karlovcu.

Za detalje provjerite:  PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OPG-u - napominjemo pogledati članak 9.


Naravno da kao i u svakom zakonu postoje određene kontradiktornosti, no to je dio koji još razjašnjavamo s poljoprivrednom savjetodavnom službom i Agencijom za plaćanja.
Ovdje možemo istaknuti gospođu Višnju Magdić iz Poljop. savjetodavne službe Slunj kao osobu od povjerenja i uistinu spremnu pomoći.


Categories: Zakonodavstvo, Registracija OPG-a, Dodatne djelatnosti OPG-a