EKO OPG - Kako? Post New Entry

Registracija OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 7:35 PM

Upisnik OPG-a

Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je registar hrvatskih poljoprivrednika uveden 2002. godine, s ciljem uspostave reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda. On propisuje način i uvjete vezane uz upis u Upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi.

 

Upis u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u Uredima državne uprave u županijama tj. upravnom tijelu Grada Zagreba.

Podaci se objedinjavaju u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike te za potrebe vođenja statistike.

 

Upis je prvi korak za ostvarivanje državne potpore, a zahtjev za upis ili za prijavu promjena podnosi se Uredu državne uprave na propisanom obrascu uz upravnu pristojbu i potrebnu dokumentaciju.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu.


POTREBNI DOKUMENTI:

Upis obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva vrši se u uredu za poljoprivredu – ovisno o PREBIVALIŠTU sa osobne iskaznice nositelja OPG-a.

 

Od dokumentacije je potrebno priložiti slijedeće:

 

1. Preslike osobnih iskaznica nositelja i članova OPG-a

2. Presliku žiro računa iz poslovne banke

3. Posjedovni list iz katastra za zemlju i posjed za koji je vezan posao, koji će se obavljati u sklopu OPG-a (70,00 kn) …ILI… Gruntovni izvadak iz gruntovnice (20,00 kn)

4. Obrazac UPISNIK (kupuje se u Narodnim novinama) – u sklopu UPISNIKA se nalazi IZJAVA O NOSITELJU, a koju je potrebno ovjeriti (potpisati) od strane nositelja i svih članova gospodarstva i to samo u slučaju da gospodarstvo ima članove

5. Biljezi u iznosu od 70,00 kn

ZAKONODAVSTVO I KORISNI LINKOVI

 

PRAVILNIK O UPISNIKU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

POJAŠNJENJE I ODREĐIVANJE PROIZVODNE JEDINICE (Pj)

ARKOD (EVIDENCIJA ZEMLJIŠNIH PARCELA)

ZAKON O POLJOPRIVREDI

 

Categories: Zakonodavstvo, Registracija OPG-a